Thỏa thuận quyền riêng tư - Privacy agreement

Chính sách bảo mật này là một phần của Thỏa thuận. Tất cả các điều khoản được sử dụng trong Thỏa thuận đều có thể áp dụng cho chính sách này. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của mình theo Chính sách Bảo mật này.  

Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật này mô tả dữ liệu cá nhân nào chúng tôi nhận được và thu thập khi bạn sử dụng Trang web.  

Ngoài ra, chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của bạn để sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích mà Chính sách quyền riêng tư này không được áp dụng. Bạn không nhất thiết phải đồng ý, nhưng nếu bạn quyết định không đồng ý, sự tham gia của bạn vào một số hoạt động nhất định có thể bị hạn chế. Nếu bạn đồng ý với các điều khoản bổ sung, chúng sẽ được ưu tiên áp dụng nếu chúng khác với các điều khoản của Chính sách bảo mật này.  

Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và yêu cầu tương tự từ các bên thứ ba, những người có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi. Quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn bị hạn chế để ngăn chặn truy cập trái phép, thay đổi hoặc sử dụng sai mục đích và chỉ được phép đối với nhân viên và nhà thầu của chúng tôi.

Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

Chúng tôi chỉ thu thập và lưu trữ những dữ liệu cá nhân cần thiết để bạn tương tác thoải mái với chúng tôi, cụ thể là cho các mục đích:

 • cung cấp dịch vụ cho Người dùng và Tác giả trong khuôn khổ chức năng của Trang web;  
 • nhận dạng và tương tác;  
 • gửi thông báo hoặc các tài liệu và yêu cầu thông tin khác;  
 • thực hiện nghiên cứu thống kê;  
 • xử lý thanh toán;  
 • giám sát hoạt động;  
 • phòng chống gian lận;  
 • cá nhân hóa công việc của bạn với Trang web;  
 • tăng tốc công việc với Trang web. 

Danh sách thông tin chúng tôi thu thập và xử lý

Thông thường, dữ liệu cá nhân bao gồm thông tin cho phép nhận dạng bạn. Nó bao gồm tên, địa chỉ, bí danh (biệt hiệu), ảnh, địa chỉ email và số điện thoại, nhưng nó cũng có thể bao gồm các thông tin khác như địa chỉ IP, sở thích của người đọc, sở thích và sở thích.  

Các nguồn dữ liệu cá nhân của bạn là: 

Dữ liệu mà bạn tự cung cấp cho chúng tôi. Nó có thể:

 • địa chỉ email 
 • tên tài khoản 
 • số điện thoại 
 • tuổi tác 
 • ngày sinh 
 • giới tính 
 • bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi

Dữ liệu tự động đến khi sử dụng Trang web. Nó có thể:

 • dữ liệu về loại trình duyệt của bạn 
 • thống kê các trang bạn đã xem 
 • địa chỉ IP của bạn 
 • bánh quy (Cookie)

Khi bạn truy cập Trang web, một hoặc nhiều cookie sẽ được gửi đến máy tính của bạn. Đây là một tệp nhỏ chứa các bộ ký hiệu và cho phép bạn xác định trình duyệt.  

Khi bạn đăng ký Trang web, các cookie bổ sung có thể được gửi đến máy tính của bạn để tránh nhập lại tên người dùng và mật khẩu vào lần sau khi bạn truy cập. Bạn có thể xóa chúng vào cuối phiên nếu bạn đang sử dụng máy tính công cộng và không muốn mở dữ liệu của mình cho những người dùng máy tính tiếp theo.  

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ của mình bằng cách lưu cài đặt người dùng và theo dõi xu hướng hành động. Hầu hết các trình duyệt ban đầu được định cấu hình để chấp nhận cookie, nhưng bạn hoàn toàn có thể không cho phép sử dụng cookie hoặc định cấu hình thông báo gửi của chúng. Hãy chú ý đến thực tế là nếu không có cookie, một số chức năng của trang web có thể hoạt động không chính xác. 

Quyền của bạn về dữ liệu cá nhân

Bạn có quyền:

 • hạn chế hoặc từ chối nhận các bản tin hoặc tin nhắn từ chúng tôi trong tương lai;  
 • sửa, cập nhật hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bộ nhớ của chúng tôi;  
 • báo cáo việc sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân của bạn.

Đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân 

Kể từ thời điểm bạn chấp nhận Đề nghị công khai, bạn hoàn toàn đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, cụ thể là: thu thập, hệ thống hóa, tích lũy, lưu trữ, làm rõ, sử dụng, phân phối, phi cá nhân hóa, chặn, tiêu hủy dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp trong quy trình sử dụng Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, họ, tên, tên viết tắt, giới tính, tuổi, số điện thoại liên lạc hoặc địa chỉ e-mail hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác, trong trường hợp có được trạng thái thuê bao trả phí - thông tin về thẻ thanh toán tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn và các phương tiện thanh toán khác. 

Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư

Xin lưu ý rằng chính sách bảo mật có thể thay đổi theo thời gian. Tất cả các thay đổi đối với chính sách bảo mật được đăng trên trang này tại https://ghientruyenchu.com/privacy-policy/

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI VIỆC THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ CÔNG BỐ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN ĐƯỢC MÔ TẢ CHI TIẾT TRÊN, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA TRANG WEB.