Truyện Sủng

Danh sách những truyện thuộc Truyện Sủng.

Hợp Đồng Đầy Dụ Dỗ Của "Lục Trà" Tiên Sinh

Hợp Đồng Đầy Dụ Dỗ Của "Lục Trà" Tiên Sinh

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Đô Thị , Truyện Teen , Sủng , Tổng Tài

Chương 67
Vấy Bẩn: Yêu Không Kiểm Soát

Vấy Bẩn: Yêu Không Kiểm Soát

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Ngược , Sủng

Chương 42
Biến Thái! Anh Mau Tránh Ra  Dạ

Biến Thái! Anh Mau Tránh Ra Dạ

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Ngôn Tình , Sủng , Truyện Teen

Chương 52
Anh Ấy Dạy Tôi Cách Cầm Dao Mổ

Anh Ấy Dạy Tôi Cách Cầm Dao Mổ

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Đô Thị , Sắc , Trinh Thám , Ngược , Sủng

Chương 47
Nhật Ký Thú Cưng III: Còn Đường Sống Nào Tốt Bằng Ôm Đùi Kim Chủ Ba Ba?

Nhật Ký Thú Cưng III: Còn Đường Sống Nào Tốt Bằng Ôm Đùi Kim Chủ Ba Ba?

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Đô Thị , Huyền Huyễn , Sắc , Sủng , Truyện Teen

Chương 102
Định Mệnh Trái Ngang: Anh yêu Em!

Định Mệnh Trái Ngang: Anh yêu Em!

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Ngược , Sủng , Tổng Tài

Chương 62
Song Trùng

Song Trùng

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Truyện Teen , Ngược , Sủng

Chương 158
Tổng Tài Yêu Hai Người

Tổng Tài Yêu Hai Người

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Ngôn Tình , Ngược , Sủng , Truyện Teen , Tổng Tài

Chương 132
Hẹn Anh Ở Kiếp Sau

Hẹn Anh Ở Kiếp Sau

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Đô Thị , Truyện Teen , Ngược , Sủng

Chương 148
Ta Ở Hiện Đại Làm Đại Boss

Ta Ở Hiện Đại Làm Đại Boss

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Đô Thị , Xuyên Không , Truyện Teen , Sủng

Chương 553
Dòng Chảy Tình Yêu

Dòng Chảy Tình Yêu

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Đô Thị , Truyện Teen , Sủng

Chương 119
Sau Khi Dưỡng Thành Đại Nông Hộ

Sau Khi Dưỡng Thành Đại Nông Hộ

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp , Xuyên Không , Điền Văn , Cổ Đại , Sủng , Hệ Thống

Chương 66