Dị Tủng
7.9/10
9275

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Bách Hợp, Trinh Thám, Nữ Cường,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Tên Hán Việt: Dị Tủng (異悚)- Lăng Phong Tuyết (淩風雪) 
Thể loại: khủng bố nặng, đô thị tình duyên, suy lý hồi hộp, vô hạn lưu, cường cường, ngự tỷ, chủ công, HE
Tình trạng bản gốc: Hoàn 210 chương
Nguồn ở Tấn Giang: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2014901
Editor: Vương Bất Quy Hồi (Kc Vương)
Nhân v� ...

Chương Mới Nhất

Danh sách chương