Mục Tiêu 10 Tỷ
7.9/10
9275

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Võng Du, Đam Mỹ, Xuyên Không,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Tên khác: Ta có một cái Đa Bảo Các
Thể loại: Xuyên game, làm giàu, vô hạn lưu, chủ thụ, HE
Edit: Mạc Tử Thiên
Văn án
Lê Thiếu Hi đang cày game xuyên đêm thì tình cờ nghe cha mẹ mình đang bàn bạc với nhau, thấp thoáng nghe được công ty thua lỗ, đầu tư không đúng chỗ, hiện tại đang mang nợ 8000 vạn.Một đêm t ...

Chương Mới Nhất

Danh sách chương